Centrum Szkoleń Językowych

poliglota

Oferujemy skuteczne kursy i szkolenia językowe dla firm w całej Polsce. Sprawdź naszą ofertę i postaw na profesjonalistów.

SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM 

AUDYT KOMPETENCYJNY

COACHING KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

KURSY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ

Centrum Szkoleń Językowych z ponad 25-letnim doświadczeniem

Nasz profesjonalizm oraz wieloletnie doświadczenie są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług, co zostało pięciokrotnie potwierdzone przez przyznany nam Znak Jakości PASE. 

Kursy językowe dla firm

Poliglota stawia na wielojęzyczność

Szkolenia kulturowe dla biznesuTrzon naszej działalności stanowią szkolenia z najpopularniejszych języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Jednak na tym nie kończy się oferta Poligloty!
Nasze motto:

GO FOR ANOTHER LANGUAGE

Zobowiązuje nas do sprawnego nauczenia Cię wybranego języka.

Szkolenia dla firm

go for another language poliglota

Typy kursów

Typy kursów

 • Kurs języka ogólnego
 • Kurs języka ogólnego z elementami środowiska pracy
 • Kurs specjalistyczny

→ średnio-zaawansowany

 • Kurs konwersacyjny

→ zaawansowany 

 

Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

 • Bankwość i finanse,
 • Prawo,
 • Hotelarstwo i Turystyka,
 • Medycyna,
 • Korespondencja formalna w obcym języku,
 • Kursy dla pracowników IT,
 • Prowadzenie spotkań,
 • Prowadzenie prezentacji,
 • Negocjacje

Zapytaj o kurs innej specjalności

Warsztaty jęzkowe

Warsztaty jęzkowe

 • język angielski w zarządzaniu projektem,

 • język angielski w zarządzaniu ryzykiem (na poziomie międzynarodowym)

 • język angielski w zarządzaniu jakością

 • język angielski dla finansitów

 • język angielski w świecie polityki

 • interkulturowa komunikacja w biznesie   

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2) zdefiniowanych 
w Europejskim Opisie Kształcenia Językowego (CEFR).

Formy szkoleń

Szkolenia językowe mogą odbywać się w różnych formach, z intensywnością dostosowaną do potrzeb i możliwości kursantów. Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom klienta. Sam wybierasz formę, miejsce i terminy szkolenia.  
Nasze propozycje:

 • zajęcia grupowe (mini-grupy,  kursy  w siedzibie klienta)
 • zajęcia indywidualne (zajęcia w Poliglocie, kursy  w siedzibie klienta)
 • kursy wyjazdowe – nauka języka w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, USA.

Jak uczymy?

 • nasze motto to „szkolenia szyte na miarę”
 • program dostosowujemy do zdiagnozowanych potrzeb i poczekiwań klienta 
 • na zajęciach stosujemy metodę komunikatywną: kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie języka w pracy i poza nią.

Nasza oferta audytu językowego

kursy językowe dla firmSzkoła języków obcych WarszawaWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a także w trosce o zapewnienie im kompleksowej obsługi potrzeb językowych, Centrum Szkoleń Językowych POLIGLOTA oferuje usługę audytu językowego.  Audyt jest wykorzystywany przede wszystkim w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto, może obejmować kontrolę i certyfikację kompetencji językowych pracowników oraz rozwoju ich wiedzy językowej. .

W ramach audytu językowego proponujemy następujące narzędzia:

Egzaminy ETS Global

Światowy lider w tworzeniu standardów oceny kompetencji.

Egzaminy TOLES

   

Egzaminy TOEIC

   

Testy diagnostyczne tworzone przez POLIGLOTĘ ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Celem testów diagnostycznych jest zdiagnozowanie poziomu wyjściowego i/lub przyrostu wiedzy po zakończeniu szkolenia. Dokładne ustalenie poziomu znajomości języka wymaga testu składającego się z kilku części, z których każda bada odrębny zakres kompetencji komunikacyjnych.

Krótkie informacje o testach:

 • trwa około 90 minut
 • zawiera różnego rodzaju zadania: test wyboru, uzupełnianie luk, pytania typu prawda/fałsz
 • sprawdza następujące kompetencje: rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego, znajomość słownictwa oraz gramatyki 
 • maksymalna liczba punktów z testu to 100 punktów
 • wyniki widoczne są natychmiast po rozwiązaniu testu (zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy)

Coaching kompetencji językowych

Szkoła języków obcych Warszawa
 • “Coaching to odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań.”

  John Whitmore

 • “Coaching to wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.”

  Definicja CoachWise

 • “Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybory. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie.”

  Jenny Rogers

 • “Sztuka facylitacji działania, uczenia się i rozwijania innych.”

  Eric Parsloe

Dla kogo przeznaczony jest coaching kompetencji językowych?

Dla wszystkich tych, którzy:

 • ciągle zaczynają uczyć się języka od początku
 • twierdzą, że brakuje im zdolności językowych
 • szybko tracą zapał do nauki języka
 • uważają, że jest dla nich za późno na naukę języka
 • sądzą, że angielski (francuski czy niemiecki) jest dla nich za trudny
 • próbowali już wszystkiego i nic z tego nie wyszło
 • boją się kolejnej porażki i w związku z tym rezygnują z podjęcia kolejnej próby
 • twierdzą, że nie mają czasu na naukę języka

Ale też dla tych, którzy:

 • dopiero zaczynają uczyć się języka obcego (pierwszego bądź kolejnego)
 • chcą uczyć się efektywniej
 • chcą widzieć rezultaty swojej pracy

Coaching kompetencji językowych to proces, w którym coach towarzyszy i pomaga klientowi w procesie odkrywania własnego potencjału i zasobów w celu optymalizowania procesu uczenia się języka, pokonywania barier i zahamowań, przy jednoczesnym budowaniu samoświadomości, motywacji i odpowiedzialności za proces uczenia się języka.
Coaching kompetencji językowych to proces, który poprzez m.in.

 • identyfikację zasobów (styl uczenia się, typy inteligencji, rodzaj motywacji)
 • maksymalizację potencjału
 • eliminowanie ograniczających przekonań
 • dopasowanie właściwych strategii

pozwala odkryć sekret skutecznego uczenia się języka. 

 

Proces coachingu

Poliglota

Standardowo na proces coachingu składa się 6-7 godzinnych (60 min.) sesji (konkretna liczba sesji ustalana jest każdorazowo z klientem). Pierwsza sesja jest sesją kontraktową, podczas której ustalane są zasady współpracy, a klient ma możliwość przedstawienia interesującej go tematyki. Następnie ustalany jest cel sesji coachingowych. Na ogół jest to cel ogólny, długoterminowy, dlatego też często dzielony jest na cele szczegółowe realizowane podczas kolejnych sesji.

Przykładowe obszary pracy:

 • autoprofilowanie - diagnoza poziomu wyjściowego
 • praca nad przekonaniami
 • budowanie motywacji
 • wypracowywanie optymalnych strategii rozwoju wybranych sprawności językowych
 • rozwój autonomii w procesie uczenia się języka obcego
 • zarządzanie czasem
 • tematyka poszczególnych sesji zależy wyłącznie od celów ogólnych i szczegółowych klienta

KORZYŚCI:

 • odkrycie własnego potencjału
 • uświadomienie sobie bogactwa zasobów, jakimi dysponujemy w pracy nad językiem
 • wykształcenie samodzielności w rozwoju i doskonaleniu kompetencji językowych
 • wypracowanie skutecznych metod budowania i podtrzymywania motywacji
 • skuteczny rozwój kompetencji językowych
 • pokonanie barier oraz zahamowań
nauka za granicą

Nauka za granicą

Korzyści płynące z udziału w kursie językowym za granicą są niepodważalne. Szczególnie jednak polecamy je wszystkim tym, którzy uczęszczają do szkół języków obcych w kraju. Miesięczny kurs wyjazdowy może znacznie przyspieszyć proces nauczania, a ponadto daje dodatkową szansę na poznanie kultury i życia codziennego danego kraju, co stanowi silną motywację do dalszego kształcenia.

Poliglota wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych, chętnie pomoże Ci w wyborze właściwej szkoły języów obcych oraz najlepszego kursu językowego.

Nasza kadra dydaktyczna to:

lektorzy języków obcych

Lektorzy
języków obcych

 • profesjonalni lektorzy polscy, absolwenci studiów filologicznych z przygotowaniem metodycznym 
 • lektorzy zagraniczni (native speakers)  absolwenci uczelni wyższych z ukończonymi kursami metodycznymi, np. CELTA lub DELTA
 • wielu lektorów z wykształceniem dwukierunkowym np. filologia angielska + finanse i bankowość, etc. Dzięki temu zajęcia prowadzą nie tylko doświadczeni filolodzy, ale również ze specjaliści w wybranych przez Państwa branżach
 • lektorzy naszej szkoły językowej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach metodycznych

 

Poliglota sp. z o.o.
Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 17:00