ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także za sprawą globalizacji, Niemcy stają się dla Polaków coraz bliższym i bardziej dostępnym krajem. Polacy zaczynają dostrzegać szanse w gospodarczej ekspansji, szczególnie na teren Niemiec. Przemawia za tym zarówno bliskość polskiej granicy, tradycyjne dobre kontakty gospodarcze z Polską oraz duży potencjał gospodarczy.

NIEMIECKIE PRAWO SPÓŁEK

NIEMIECKIE PRAWO SPÓŁEK

Szkolenie to skierowane jest do ściśle określonej grupy zawodowej, jaką są tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz kandydaci na tłumaczy przysięgłych, stąd program szkolenia dopasowany do ich potrzeb. 

NIEMIECKIE PRAWO CYWILNE

NIEMIECKIE PRAWO CYWILNE

Szkolenie to skierowane jest do ściśle określonej grupy zawodowej, jaką są tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz kandydaci na tłumaczy przysięgłch, stąd program szkolenia dopasowany do ich potrzeb. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WŁOSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WŁOSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA

Szkolenie z zakresu terminologii prawniczej z obszaru prawa zamówień publicznych wraz z omówieniem podstawowych różnic między prawem włoskim a polskim. Szkolenie  adresowane jest do tłumaczy przysięgłych i osób aspirujących do tego zawodu, obejmuje także ćwiczenia praktyczne na przykładowych dokumentach.

WŁOSKIE UMOWY HANDLOWE

WŁOSKIE UMOWY HANDLOWE

Szkolenie z zakresu terminologii prawniczej z obszaru włoskich umów handlowych wraz z dokładnym opisem struktur poszczególnych rodzajów umów. Szkolenie  adresowane jest do tłumaczy przysięgłych i osób aspirujących do tego zawodu, obejmuje także ćwiczenia praktyczne na przykładowych dokumentach.